Chlazení serveroven |  Chlazení obráběcích strojů |  Produkty |  Doktorchlazení  

<p>Doktorchlazení<br /> </p>

Chlazení serveroven

Máme zkušenosti s malými serverovnami ale i se serverovnami
většími s celkovým chladícím výkonem v řádu 100kW  A se systémem
studených uliček.